Mezioborová spolupráce na poli přírodních věd III

 

 

Pro podzimní semestr 2014 je opět připraven jedinečný kurz anglického jazyka mezioborové spolupráce pro studenty přírodovědných a příbuzných oborů.

 

Výuka probíhá prostřednictvím tzv. kolaborativní metody, která studentům umožňuje studium jazyka a odborné problematiky formou oborové spolupráce.

 

Informace k předmětu (IS/Katalog předmětů)

 

 

Fotogalerie

jaro 2013: fotografie z výukystudentská konference
jaro 2014: 
fotografie z výukystudentská konference

 

Abstrakt konferenčních příspěvků jaro 2013
Abstrakt konferenčních příspěvků jaro 2014