Tisková zpráva konference Language Centres in Higher Education

Tisková zpráva, 17. ledna 2015

Zpráva o mezinárodní konferenci Language Centres in Higher Education uskutečněné na Masarykově univerzitě v Brně

Na začátku roku 2015 se do Brna sjeli z celého světa odborníci na problematiku rozvoje jazykových dovedností ve vysokoškolském prostředí. Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity zde v rámci projektu IMPACT pořádalo mezinárodní konferenci Language Centres in Higher Education. Akce připravovaná od jara 2014 měla obrovský ohlas, takže pořadatelé byli v závěru dokonce nuceni odmítat zájemce o pouhou účast na akci. I tak se nakonec mezi patnáctým a sedmnáctým lednem setkalo na půdě Fakulty sociálních studií 250 hostů z řad akademiků, pedagogů, vědců a zástupců veřejného i privátního sektoru, aby si vyslechli a diskutovali nad příspěvky stovky přednášejících, zastupujících akademická pracoviště z Londýna, Helsinek, Berlína, Granady, Curychu, Groeningenu, Osla, Bruselu, Rigy, Wroclavi, Birminghamu, Salzburgu, Parmy, Šanghaje a mnoha dalších.

Konference začala ve čtvrtek patnáctého ledna sérií šesti půldenních předkonferenčních seminářů a dílen připravených speciálně pozvanými hosty. Tým tvořený jedním českým a sedmi zahraničními experty, zastoupený například ředitelkou jazykového centra na Curyšské univerzitě Sabina Schaffner nebo známým britským popularizátorem technologických nástrojů ve výuce Russellem Stannardem, představil účastníkům originální postupy a dovednosti využitelné v jazykovém vzdělávání samotném i v jeho organizaci. Na výběr bylo z široké škály témat od testování jazykové způsobilosti přes zapojování ICT nástrojů do výuky, postupy autonomního učení, kolaborativní formy vzdělávání, peer koučink až po trendy v odborné latinské terminologii.

Od čtvrtečního odpoledne do sobotního poledne se pak odehrával hlavní konferenční program členěný do jednotlivých odborných sekcí probíhajících až v sedmi paralelních blocích najednou. Jednotlivé sekce se věnovaly tématům multilingualismu, testování jazykových dovedností, jazykových center a jejich lidských zdrojů, designu jazykových kurzů, češtině pro cizince, latině pro lékaře, angličtině pro právníky, výuce soft skills i inovacím, výzkumu, metodologii a sdílení zkušeností v jazykovém vzdělávání. Hlavní program doplnila tzv. poster session, při níž čtrnáct odborných týmů a institucí sdílelo své výzkumy a poznatky formou komentovaných informačních plakátů. Odborný program završila série deseti konferenčních workshopů.

Lesk již tak kvalitně připravenému odbornému programu dodala zvučná jména zvaných plenárních řečníků. Hostitelskou instituci, Centrum jazykového vzdělávání MU, zastoupil Libor Štěpánek, který se  od května 2015 ujme role nového ředitele Centra. Vystoupil s prezentací upozorňující na stále podceňovaný a přitom zásadní význam kreativity pro pedagogickou práci v terciální sféře. Profesor Vijay K. Bathia, považovaný v odborných kruzích za klasika v oboru kritické analýzy žánru psaného projevu, přicestoval do Brna až z Hongkongu, aby prezentoval využitelnost svých teorií v jazykovém vzdělávání ve vysokoškolském prostředí. Již zmíněný Russell Stannard z univerzity ve Warwicku představil svou vizi zapojení technologií do vzdělávání širokému konferenčnímu publiku na řadě konkrétních ukázek a příkladů ze své vlastní pedagogické práce. Posledním zvaným řečníkem byl ředitel jazykového centra mezinárodně proslavené London School of Economics – Nick Byrne. V Brně hovořil o výzvách, před kterými naše společnost stojí ve světě proměňující se jazykové kultury. Upozornil zejména na fakt, že vytrvale klesající počet studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj hlavní obor, je doprovázen rapidním nárůstem zájmu o studium cizího jazyka coby nástroje pro akademickou i profesionální kariéru. Jazykové vzdělávání se tak stává logickým základem vysokoškolského pedagogického portfolia a zároveň i vhodným marketingovým nástrojem univerzit pro lákání uchazečů o vysokoškolské studium.

Vedle hlavního programu proběhlo v rámci konference i několik setkání českých a mezinárodních institucí poskytujících platformu pro sdružování profesionálů v oblasti jazykového vzdělávání v terciální sféře. Jednalo se o volební členskou schůzi České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC) a několik pracovních setkání tzv. CercleS Focus Groups, asociace sdružující stejnou profesní skupinu na evropské úrovni. Záštitu nad celou prestižní akcí převzal rektor Masarykovy univerzity Mikoláš Bek.

V přípravě je nyní několik výstupů, které by měly význam konference a její kvalitní odborný program dále rozvinout. Organizační tým pořídil ze všech konferenčních vystoupení video a audio záznamy, které budou atraktivní formou zpřístupněny odborné veřejnosti. Z vybraných konferenčních příspěvků bude v rámci recenzovaného Review CASALC vydán speciální konferenční sborník. Příkladem mediálního výstupu je pak rozhovor s jedním ze zvaných řečníků pro univerzitní časopis MUNI.CZ.

 

IMG_3814 IMG_4542 IMG_4533 IMG_5031 IMG_4388

 

Pro více informací o konferenci navštivte conference.cjv.muni.cz nebo kontaktujte manažera PR a publicity CJV MU a projektu IMPACT Pavla Šindeláře (sindelar@rect.muni.cz).

Tisková zpráva v PDF ke stažení