Závěrečná tisková zpráva: Projekt IMPACT úspěšně ukončen

V pouhých třech letech jsme byli svědky pořádání šedesáti osmi odborných seminářů s účastí přes 1600 osob, čtyř mezinárodních konferencí, jedné letní školy, hostování čtyřiceti čtyř zahraničních lektorů a vůbec celkové kvalitativní proměny jazykového vzdělávání v terciární sféře České republiky.

K poslednímu dubnovému dni roku 2015 byl úspěšně ukončen tříletý projekt IMPACT, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl od května 2013 koordinován Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a realizován ve spolupráci s jazykovými pracovišti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Čtvrtým partnerem projektu byla Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC).

Cílem projektu bylo inovovat jazykové vzdělávání v prostředí českých vysokých škol. Cestou k tomuto cíli bylo zprostředkování toho nejlepšího a nejzajímavějšího z moderních trendů v jazykovém vzdělávání doma i v zahraničí a zpřístupnění tohoto know-how co nejširší skupině pedagogů, odborníků a zájemcům o tuto problematiku v ČR. Projektový tým jen „nedovážel“ odborníky, ale také v průběhu tří let intenzivně tvořil. Bylo inovováno velké množství univerzitních jazykových kurzů a vzniklo také několik kurzů nových vytvořených ve vlastní e-learningové platformě. Byla rozvíjena metodika testování jazykových dovedností, vyvíjely a pilotovaly se rozsáhlé testovací sady. Vznikla celá řada kurzů a materiálů založených na spolupráci se zahraničními odborníky a týmy, například: „Výběrová angličtina pro přírodovědce“ vyučovaná metodou kolaborativního učení; kurz „Autonomní angličtina“ s mnoha tematickými moduly; inovované kurzy a výukové materiály cizího jazyka pro právníky či mediky; sada kurzů a nástrojů pro podporu vysokoškolských pedagogů vyučujících odborné předměty v cizím jazyce; učebnice latinské terminologie a mnohé další.

Vyvrcholením práce každého z univerzitních řešitelských týmů byly odborné konference, které se konaly v listopadu 2013 na TUL v Liberci, v červnu 2014 na UK v Hradci Králové a v lednu 2015 na MU v Brně. Výstupy z projektu, ať už v podobě zaznamenaných přednášek a školení, inovovaných studijních materiálů či nově vytvořených online nástrojů, jsou pro další využití archivovány na webu projektu.

Pro více informací o průběhu projektu, jeho týmu a zejména jeho výstupech navštivte webovou stránku http://impact.cjv.muni.cz nebo kontaktujte PR manažera CJV MU a koordinátora publicity ukončeného projektu IMPACT Pavla Šindeláře (sindelar@rect.muni.cz).

Centrum jazykového vzdělávání MU
Komenského náměstí 2, 602 00 Brno; korespondenční adresa: Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
Tel.: +420 549 496 447, e-mail: cjv@rect.muni.cz, web: www.cjv.muni.cz.

Tisková zpráva v PDF ke stažení