Tisková zpráva k připravované konferenci projektu IMPACT v Liberci

Technická univerzita v Liberci pořádá největší tuzemskou konferenci o jazykovém vzdělávání ve vysokoškolském prostředí

Katedra cizích jazyků TUL připravuje na 21. – 22. listopadu mezinárodní konferenci věnovanou problematice výuky cizích jazyků v terciární sféře. Účast na konferenci potvrdilo téměř 100 pedagogů, metodiků a lektorů cizího jazyka z různých vysokých škol v České republice i ze zahraničí – ze Slovenska, z Německa, Ukrajiny a Turecka.

Nízká kvalita jazykového vybavení studentů přicházejících ze středních škol na jedné straně a progresivní vzdělávací trendy v západním světě na straně druhé naznačují, že jazyková pracoviště na vysokých školách v ČR stojí před nelehkým úkolem: připravit pro globalizující se a konkurenčnímu boji vystavený pracovní trh výborně jazykově vybavené absolventy.

Inovace stávajících sylabů, aktualizace metod jazykového vzdělávání, zapojení moderních informačních technologií do výuky, standardizace jazykového vzdělávání a jeho výstupů, to všechno jsou výzvy, na které se pokusí konference najít odpovědi. Odborné setkání umožní účastníkům sdílet své zkušenosti, podněty a návrhy řešení konkrétních problémů, iniciuje diskuzi založenou na poznatcích z praxe a poskytne informace o nejnovějších trendech v odborném jazykovém vzdělávání. Slibná je i účast významných vydavatelů jazykových učebnic a odborné literatury (Cambridge University Press, Cornelsen Schulverlage GmbH, Fraus, Hueber, ILC Czechoslovakia, Klett, Langenscheidt, Macmillan).

Konference je pořádána v rámci projektu IMPACT (Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR) podpořeného z prostředků Evropského sociálního fondu, na kterém spolupracují jazyková pracoviště z Masarykovy univerzity v Brně, Technické univerzity v Liberci, Lékař­ské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách.

Více informací ke konferenci, k jednotlivým odborným sekcím a podrobnému programu celé akce naleznete na adrese: http://impact.ef.tul.cz/index.php?lang=cs.

Kontakt:

PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D., Katedra cizích jazyků TU v Liberci, irena.vlckova@tul.cz, tel:  485 352 231
Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D., koordinátor publicity projektu IMPACT, pavel.sindelar@gmail.com, tel: 603 812 057

 

Tisková zpráva v PDF ke stažení