Tiskové zprávy

Závěrečná tisková zpráva: Projekt IMPACT úspěšně ukončen

V pouhých třech letech jsme byli svědky pořádání šedesáti osmi odborných seminářů s účastí přes 1600 osob, čtyř mezinárodních konferencí, jedné letní školy, hostování čtyřiceti čtyř zahraničních lektorů a vůbec celkové kvalitativní proměny jazykového vzdělávání v terciární sféře České republiky. K poslednímu dubnovému dni roku 2015 byl úspěšně ukončen tříletý projekt IMPACT, financovaný z Evropského […]

Tisková zpráva konference Language Centres in Higher Education

Tisková zpráva, 17. ledna 2015 Zpráva o mezinárodní konferenci Language Centres in Higher Education uskutečněné na Masarykově univerzitě v Brně Na začátku roku 2015 se do Brna sjeli z celého světa odborníci na problematiku rozvoje jazykových dovedností ve vysokoškolském prostředí. Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity zde v rámci projektu IMPACT pořádalo mezinárodní konferenci Language Centres […]

1. tisková zpráva projektu IMPACT, 2. července 2012

Nové jazykové kurzy, semináře, odborné konference i studijní materiály pro učitele jazyků i studenty vysokých škol zajistí projekt IMPACT, který získal finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 66 milionů korun. Cílem projektu, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita, je zkvalitnit jazykové vzdělávání na vysokých školách v České republice a uplatnit nové, v zahraničí prověřené, metody.