Prezentace – Úvod do odborného a akademického jazyka

Interaktivní prezentace s doporučenou literaturou (PPS)

E-Handbook

Jednotlivé prezentace (PPSM)

English for Academic Purposes – The Struggle for Identity
The Conventions of Report-Writing
Formal & Informal Register
The Literature Review – Staff Workshop Offering Guidance to Students
The Literature Review – Student Workshop
Booster Week – Setting the Dragons‘ Den Task
Booster Week – Personal Development Portfolio (PDP)
English for Academic Purposes-A brief history

Překlady prezentací do češtiny (PDF)

Angličtina pro akademické účely – Stručná historie
Angličtina pro akademické účely – Usilování o identitu
Konvence při psaní zpráv
Formální a neformální rejstřík
Přehled literatury – lektorské rady studentům
Přehled literatury-studentský workshop
Rozehřívací týden – Dračí sluje
Rozehřívací týden – Portfolio osobního rozvoje

Cvičení a handouty k prezentacím

Letter-Schematic Report-handouty
The Literature Review-cvičení 
Formal Informal Register – Parts 1, 2-cvičení