Materiály

 

Rozvoj metodiky výuky odborného a akademického cizího jazyka (klíčová aktivita 1)
Úvod do odborného a akademického jazyka
– 26. a 27. 9. 2012, Brno, lektorka: Sophia Butt
materiály
– prezentace a překlady
videozáznamy
26. září, 27. září
Specifika výuky v němčině
– 31. 1. a 1. 2. 2013, Brno, lektor: Norbert Conti
materiály
– prezentace
videozáznamy 
31. ledna1. února 
Využití ICT ve třídě pro jazykáře
– 5./6. 2. 2013, Brno, lektorky: Kristina Smith a Işıl Boy
videozáznamy
Využití ICT ve třídě pro metodiky
– 7. 2. 2013, Brno, lektorky: Kristina Smith a Işıl Boy
videozáznamy
Lernfortschritt sichtbar machen
– 21. 6. 2013, Brno, lektor: Norbert Conti
materiály
– prezentace
videozáznamy
Využití ICT mimo třídu
– 27.-28. 1. 2014, Brno, lektoři: Nikki Fořtová, Shaun Wilden 
materiály
– prezentace (soubor zip)
videozáznamy
 Creativity in the classroom
– 11.-12. 2. 2014, Brno, lektor: Willy Cardoso
materiály
– prezentace (soubor zip)
videozáznamy
11. února, 12. února
Kreativní postupy v budování mezikulturního týmu
– 11. 4. 2014, Liberec, lektoři: Anne Vanmaercke, Francois Cudel
materiály
– prezentace
Inovace kurzů akademického a odborného cizího jazyka (klíčová aktivita 2)
Výukové materiály k vybraným inovovaným kurzům CJV MU leporela
Sborník příspěvků z konference LATINITAS MEDICA
– 30.-31. 1 2014, Brno
sborník
To test or not? Testing medical Latin and the cognitive benefits of testing
– 7. 5. 2014, Brno, lektorka: Ivana Ikonomova
videozáznamy
Naming new parts: what makes a ‚good‘ anatomical label?
12. 5. 2014, Brno, lektorka: Helen King
videozáznamy
Hysteria, chlorosis and love-sickness: using the classical past to give authority to new diseases
– 13. 5. 2014, Brno, lektorka: Helen King
videozáznamy
Kolaborativní učení v mezioborovém jazykovém kurzu (klíčová aktivita 3)
Collaborative Learning website
– web on the CL methodology and experience from 3 pilot courses
webová stránka
Výběrová angličtina pro přírodovědce I 
– 19. 4. 2013 videokonference, 17. 5. studentská konference
materiály
– abstrakty ze studentské konference
videozáznamy
– videokonference
Corpora in language teaching
– 3. 6. 2013, Brno, lektor: James Thomas
videozáznamy
A corpus day for researchers 
– 10. 6. 2013, Brno, lektor: James Thomas
videozáznamy
Výběrová angličtina pro přírodovědce II 
– 16. 5. 2014 studentská konference
materiály
– abstrakty ze studentské konference
Standardizace hodnocení jazykových dovedností v odborném a akademickém cizím jazyce (klíčová aktivita 4)
Vývoj jazykového testu, testové specifikace 
– 13. 6. 2012, Brno, lektorka: Eva Složilová
materiály
– prezentace a handouty
videozáznamy
Vývoj jazykového testu, testové specifikace 
– 22. 6. 2012, Liberec, lektorka: Eva Složilová
materiály
– prezentace a handouty
Tvorba testových položek a jejich moderace
– 14. 9. 2012, Brno, lektorka: Eva Složilová
materiály
– prezentace a handouty 
videozáznamy
Tvorba testových položek a jejich moderace
– 12. 10. 2012, Liberec, lektorka: Eva Složilová
materiály
– prezentace a handouty
Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu
– 15. 02. 2013, Brno, lektorka: Eva Složilová
materiály
– prezentace a handout
videozáznamy
Hodnocení písemného projevu
– 5. 6. 2013, Brno, lektorka: Eva Složilová
materiály
– prezentace
videozáznamy
Hodnocení ústního projevu
– 10. 2. 2014, Brno, lektorka: Eva Složilová
videozáznamy
Jak na čtení?
– 5. 6. 2014, Brno, lektorka: Marie Doskočilová
videozáznamy
Jak na poslech?
– 9. 6. 2014, Brno, lektorka: Martina Hulešová
videozáznamy
Assessing Productive Skills – Writing – from B1 to C1 of the CEFR in an Academic Context
– 26. 6. 2014, Brno, lektorka: Judith Mader
videozáznamy
Assessing Productive Skills – Speaking – from B1 to C1 of the CEFR in an Academic Context
– 26. 6. 2014, Brno, lektorka: Judith Mader
videozáznamy
Jak na gramatiku a slovní zásobu?
– 11. 9. 2014, Brno, lektorka: Kateřina Vodičková
videozáznamy
Podpora jazykových soft-skills dovedností u akademických pracovníků (klíčová aktivita 5)
Self-assessment of English for Academic Purposes
– 26. 3. 2013, Brno, lektoři: Marcus Grollman a Ruben Comadina Granson
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Speaking Skills in the Academic Context
– 9. 4. 2013, Brno. lektorka: Joanne Eastlake
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Writing Skills in the Academic Context
– 10. a 11. 4. 2013, Brno, lektorka: Joanne Eastlake
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Assessment of Students in English
– 24. a 25. 5. 2013, Brno, lektor: John Morgan
materiály
– prezentace a pracovní listy (RAR)
videozáznamy
Diversity Management in Education
– 8. 6. 2013, Brno, lektor: Rupert Beinhauer
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Writing Skills for Academic Purposes
– 12. 9. 2013, Brno, lektorka: Katie Mansfield
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Intercultural Teaching
– 30. 9. 2013, Brno, lektorka: Janice de Haaff
materiály
– prezentace a poznámky
videozáznamy
Speaking Skills for Academic Purposes
– 30. 11. 2013 Brno, lektorka: Emma Lay
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Effective Communication in English: Teaching, Learning and Assessment Strategies
– 5. a 06. 12. 2013, Brno, lektorka: Maxine Gillway
materiály
– prezentace, handouty a tipy
videozáznamy
English for Academic Purposes: Working with Texts
– 19. 3. 2014, Brno, lektor: Edward de Chazal
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Writing Skills for Academic Purposes
– 3. 4. 2014, Brno, lektorka: Katie Mansfield
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Academic Writing Workshop for EAP Tutors
– 4. 4. 2014, Brno, lektorka: Katie Mansfield
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
Speaking Skills for Academic Purposes
– 11. 10. 2014, Brno, lektor: Tony Corbalis
materiály
– prezentace a pracovní listy
videozáznamy
What is academic language?
– 5. 3. 2015, Brno, lektor: Edward de Chazal
videozáznamy
Pedagogies into Practice: Practical speaking development in second language-medium education
– 17. 4. 2015, Brno, lektor: Tony Corballis
videozáznamy