Spolupracující odborníci

Rupert Beinhauer FH JOHANNEUM Gratz multikulturní učení semináře IMPACT KA5
Işil Boy Yıldız Technical University, Istanbul ICT semináře IMPACT KA1
Amy Bruno-Lindner Universität Wien právnická angličtina semináře IMPACT KA1
Sophia Butt Freelance, University of Birmingham akademický jazyk semináře IMPACT KA1
Julie Bytheway Stenden University of Applied Sciences autonomní učení semináře IMPACT KA5
Willy Cardoso zážitková pedagogika semináře IMPACT KA1
Edward de Chazal Oxford University Press EAP semináře IMPACT KA5
Norbert Conti Österreich Institut Brno testování v německém jazyce semináře IMPACT KA1
Paul Cooper Prague Collage právnická angličtina   KA2
Tony Corballis SOAS; University of London EAP semináře IMPACT KA5
Francois Cudel IUT A Lille 1 zážitková pedagogika semináře IMPACT KA1
Joanne Eastlake SOAS, University of London písemný projev v AJ; lektorské dovednosti v AJ semináře IMPACT KA5
Matthew Firth University of St. Gallen vedení seminářů na PrF MU semináře IMPACT KA2
Katalin Fogarasi-Nuber University of Pésc latinská lékařská terminologie semináře IMPACT KA2
Bernadette Forward Voxy ICT semináře IMPACT KA5
Nikki Fořtová
Brno English Centre ICT semináře IMPACT KA1
Maxine Gillway University of Bristol hodnocení cizojazyčných studentů semináře IMPACT KA5
Ruben Comadina Granson University of Groningen podpora soft skills pro učitele semináře IMPACT KA5
Marcus Grollman University of Groningen podpora soft skills pro učitele semináře IMPACT KA5
Janice de Haaff Aberystwyth University multikulturní učení semináře IMPACT KA5
Martina Hulešová AJAT testování semináře IMPACT KA4
Ivana Ikonomova Medical University Plovdiv lékařská terminologie semináře IMPACT KA2
Helen King The Open University lékařská terminologie semináře IMPACT KA2
Emma Lay University of Leicester lektorské dovednosti v AJ semináře IMPACT KA5
John Morgan Aberystwyth University hodnocení cizojazyčných studentů semináře IMPACT KA5
Judith Mader Frankfurt School of Finance & Management hodnocení semináře IMPACT  KA4
Katie Mansfield The University of Westminster písemný projev v AJ semináře IMPACT KA5
Marie McCullagh University of Portsmouth lékařská angličtina semináře IMPACT KA2
Michaela Račanská Masarykova univerzita semináře IMPACT KA2
Graciela Sbertoli Vox – Norwegian Agency for Lifelong Learning kolaborativní učení semináře IMPACT KA3
Kristina Smith SELT Academy, Istanbul ICT semináře IMPACT KA1
Eva Složilová CJV MU testování semináře IMPACT KA4
Anne Vanmaercke Karelia University of Applied Science zážitková pedagogika semináře IMPACT KA1
Kateřina Vodičková Univerzita Karlova v Praze testování semináře IMPACT KA4
Shaun Wilden International House World Organisation ICT semináře IMPACT KA1
Ros Wright Cambridge University Press lékařská angličtina semináře IMPACT KA2