Liberec

Katedra cizích jazyků EF tul

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2
461 17 Liberec 1

web: www.tul.cz

kontaktní osoba:
PaedDr. Irena Vlčková, Ph.D.

tel.: +420 485 352 231
e-mail: irena.vlckova@tul.cz

 

 

Katedra cizích jazyků na Ekonomické fakultě TUL zajišťuje výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny a italštiny (pořadí jazyků dle počtu studentů). Dále jsou nabízeny i specializované předměty jako např. Němčina s certifikátem, které připravují studenty na mezinárodně platné certifikáty německého odborného jazyka – Prüfung Wirtschaftsdeutsch international (PWD) a Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB). Předmět Historie a organizace EU seznamuje studenty s historickým vývojem a institucionálním rámcem Evropské unie.

Přibližně 70% objemu výuky katedry cizích jazyků představuje výuka hospodářského jazyka. Silnou stránkou Ekonomické fakulty je již od jejího založení v roce 1992 důraz na rozvoj jazykových kompetencí studentů.

Přehled seminářů, kurzů a konferencí odehrávajících se v rámci projektu v Liberci naleznete zde.


Seznam libereckých pracovníků projektu:

Daniela Brzezinová manažer partnera 48 535 3258 daniela.brzezinova@tul.cz
Ivana Cvrčková finanční manažer partnera 48 535 2249 ivana.cvrckova@tul.cz
Zdeněk Brabec
asistent finančního manažera 48 535 2366 zdenek.brabec@tul.cz
Romana Krušková administrátor 48 535 2515 romana.kruskova@tul.cz
Helena Neumannová koordinátor klíčových aktivit 48 535 2318 helena.neumannova@tul.cz
Irena Vlčková věcný manažer partnera 48 535 2231 irena.vlckova@tul.cz