CASAJC

Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center
na vysokých školách (CASAJC)

se sídlem Univerzita Karlova Praha
Filozofická fakulta
Jazykové centrum
Celetná 20, Praha 1

web: www.casajc.ff.cuni.cz
kontakty:

PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D. (projekt IMPACT)
tel.: +420 549 49 7520
e-mail: rybickova@rect.muni.cz

RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D. (vedení CASAJC)
e-mail: fiserova@fch.vutbr.cz