Brno

Centrum Jazykového vzdělávání Masarykovy univerzityBrno 08 024b

Komenského náměstí 2
602 00 Brno

e-mail: cjv@rect.muni.cz
tel./fax: +420 549 496 447
web: www.cjv.muni.cz

kontaktní osoba:
Ing. David Kosina

tel.: +420 549 497 153
e-mail: kosina@rect.muni.cz

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) Masarykovy univerzity (MU) je celouniverzitním pracovištěm zajišťujícím jazykové vzdělávání všech jejích studentů s výjimkou filologických oborů. Pod vedení CJV spadá celkem osm oddělení, která realizují jazykovou výuku a testování v rámci jednotlivých fakult univerzity. Zajišťuje výuku odborného a akademického cizího jazyka v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, a to ve všech stupních a formách studia (tzn. bakalářské, magisterské a doktorské studium ve formě prezenční i kombinované).

Podrobněji o Centru jazykového vzdělávání MU…

Přehled seminářů, kurzů a konferencí odehrávajících se v rámci projektu v Brně naleznete zde.