O projektu

Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR.

logo_imapct_bitmap72dpi_bez_sloganu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0233

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním realizátorem projektu je Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
Spoluřešiteli projektu jsou: Technická univerzita v Liberci, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC).

 

Hlavním cílem projektu IMPACT je proměna kvality výuky cizích jazyků v českém vysokoškolském prostředí. Jedinečnost projektu tkví v představení široké škály nejnovějších vzdělávacích přístupů a nástrojů, které nejsou v našem prostředí dosud metodicky zpracovány. Kvůli zajištění souladu s potřebami trhu práce a mezinárodní konkurenceschopnosti zapojuje projekt do svých aktivit velké množství zajímavých expertů z praxe i ze zahraničí.

 

Jmenovitě se projekt soustředí na:

  • metodickou podporu jazykové výuky na vysokých školách (Klíčová aktivita 1)
  • inovaci konkrétních jazykových kurzů v rámci řešitelských pracovišť (Klíčová aktivita 2)
  • rozvoj metodiky kolaborativního učení v odborném cizím jazyce (Klíčová aktivita 3)
  • standardizaci hodnocení jazykových kompetencí v odborném jazyce (Klíčová aktivita 4)
  • vzdělávání vyučujících cizích jazyků a v cizích jazycích s důrazem na využitelnost v praxi a podporu internacionalizace vysokoškolského prostředí (Klíčová aktivita 5)

 

Od června 2012 do dubna 2015 nabídne projektový tým zájemcům z řad pedagogů vysokých škol zdarma účast na bohaté škále seminářů určených k jejich dalšímu profesnímu rozvoji. V rámci projektu se uskuteční metodické workshopy, pilotní kurzy, letní škola soft-skills dovedností a tři odborné konference. Bude také vytvořena celá sada volně přístupných příruček, metodických materiálů a on-line kurzů.

 

Více o projektu: