Lepší jazykové vzdělávání studentů i pedagogů, Právo 4. 7. 2012

Lepší jazykové vzdělávání studentů i pedagogůpravo

4. 7. 2012, Právo  str. 14  – Profese

Masarykova univerzita, vysoké školy

Nové jazykové kurzy, semináře, odborné konference i studijní materiály pro učitele jazyků i studenty vysokých škol zajistí projekt IMPACT, který získal finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita v Brně, je zkvalitnit jazykové vzdělávání na vysokých školách v České republice a uplatnit nové, v zahraničí prověřené metody. „Jazykové znalosti absolventů vysokých škol musí reagovat na vývoj potřeb na trhu práce a zajistit jejich konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Tomu je třeba uzpůsobit také metody učení, ale i testovací a hodnoticí nástroje,“ uvedla ředitelka Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a hlavní řešitelka projektu Hana Reichová.
Během tříletého projektu, který byl zahájen letos v květnu, vznikne celkem 16 zcela nových kurzů pro pedagogy a bude inovováno na devět desítek jazykových kurzů určených studentům. Řešitelé budou organizovat zahraniční stáže, semináře a workshopy. Výsledkem projektu budou také studijní materiály v podobě příruček, ale i speciální testovací sady pro konkrétní jazyky a fakulty. Jen v prvních třech letech realizace se projektu zúčastní na 1460 pedagogů a více než 7000 studentů.

Do práce na projektu se dále zapojí dvacítka zahraničních lektorů, konzultantů a hodnotitelů z dvanácti zemí světa.

PDF Pravo 07042012