Katedra cizích jazyků na ekonomické fakultě technické univerzity v Liberci a její úkoly

V druhém čísle druhého ročníku časopisu CASAJC Review vyšel článek o Katedře cizích jazyků na TUL, která je jedním z partnerů projektu IMPACT. Časopis vydává partnerská organizace projektu Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC).

Autorkou článku je Helena Neumannová, zaměstnankyně Katedry cizích jazyků a vedoucí Akademického koordinačního střediska v Euroregionu Nisa.

 

Článek v PDF ke stažení