Články o proběhlých aktivitách v rámci projektu IMPACT v roce 2012

Vedle článků o partnerských pracovištích projektu IMPACT, které si můžete přečíst v dalších příspěvcích, vyšly v druhém čísle druhého ročníku časopisu CASALC Review krátké články o dílčích seminářích a jiných aktivitách projektu. Časopis vydává partnerská organizace projektu Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách (CASAJC).

 

18. září proběhlo setkání zástupců jazykových center, jehož cílem byla prezentace projektu IMPACT a časopisu CASALC Review. Článek o proběhlém setkání vytvořily Marta Rybičková, jakožto koordinátorka projektu za CASAJC, a Lenka Fišerová, členka redakce časopisu CASALC Review.

Článek v PDF ke stažení

 

Příspěvek Kláry Huškové, zástupkyně přednosty ústavu jazyků LF UK v Hradci Králové, pojednává o metodickém semináři projektu IMAPCT „Kontext výuky cizích jazyků na lékařské fakultě“. Ten proběhl 11. září 2012 v Hradci Králové a byl určen pro učitele cizích jazyků na lékařských fakultách.

Článek v PDF ke stažení   

 

V září 2012 proběhlo v Brně v rámci projektu IMPACT několik seminářů, věnujících se způsobům, jak podporovat autonomii studentů v ESP a EAP. Autorka příspěvku Klára Pavlínová, lektorka angličtiny na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicíh, popisuje průběh a přínosy semináře pro metodiky s tématem “ Úvod do odborného a akademického jazyka v angličtině“.

Článek v PDF ke stažení