Brněnská Masarykova univerzita zlepší jazykové vzdělávání studentů i pedagogů

Brněnská Masarykova univerzita zlepší jazykové vzdělávání studentů i pedagogů

Publikováno: 2. 7.  2012, 11:16   

Nové jazykové kurzy, semináře, odborné konference i studijní materiály pro učitele jazyků i studenty vysokých škol zajistí projekt IMPACT, který získal finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 66 milionů korun. Cílem projektu, jehož hlavním řešitelem je Masarykova univerzita, je zkvalitnit jazykové vzdělávání na vysokých školách v České republice a uplatnit nové, v zahraničí prověřené metody.
„Jazykové znalosti absolventů vysokých škol musí reagovat na vývoj potřeb na trhu práce a zajistit jejich konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku. Tomu je třeba uzpůsobit také metody učení, ale i testovací a hodnotící nástroje,“ řekla ředitelka Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity a hlavní řešitelka projektu Hana Reichová.
Během tříletého projektu, který byl zahájen letos v květnu, vznikne celkem 16 zcela nových kurzů pro pedagogy a bude inovováno na devět desítek jazykových kurzů určených studentům. Řešitelé budou organizovat zahraniční stáže, semináře a workshopy. Výsledkem projektu budou také studijní materiály v podobě příruček, ale i speciální testovací sady pro konkrétní jazyky a fakulty. Výstupy projektu využije jen v prvních třech letech jeho realizace na 1460 pedagogů a více než 7000 studentů.

Projekt IMPACT realizuje Centrum jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě spolu s partnery z Technické univerzity v Liberci, Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Do práce na projektu se dále zapojí dvacítka zahraničních lektorů, konzultantů a evaluátorů z dvanácti zemí světa.

www.regionycr.cz