Mezioborová spolupráce na poli přírodních věd II

 

 

 

Pro jarní semestr 2014 je, stejně jako v minulém roce, připraven jedinečný kurz anglického jazyka mezioborové spolupráce pro studenty přírodovědných a příbuzných oborů.

 

Výuka bude probíhat prostřednictvím tzv. kolaborativní metody, která studentům umožňuje studium jazyka a odborné problematiky formou oborové spolupráce.

 

Informace k předmětu (IS/Katalog předmětů)

 

 

 

 

Fotogalerie:  fotografie z výukystudentská konference.
Abstrakt konferenčních příspěvků