LATINITAS MEDICA

Ve dnech 30.-31. ledna 2014 proběhla v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv dvoudenní konference, která se zabývala tématy

Sdílení zkušeností a inovace ve výuce latinsko-řecké lékařské terminologie
a
Dějiny jazyka medicíny

 

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ
Program konference
Anotace příspěvků konference
Fotogalerie

 

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě MU
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika
e-mail: porizkova.katerina@gmail.com, tel. +420 549 494 649