Konference v Hradci Králové

Dne 23. června proběhla v prostorách Výukového centra LF UK v Hradci Králové mezinárodní konference 

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře pro jazykovou výuku typu LSP (Language for Specific Purposes)

Konference byla pořádána Ústavem jazyků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v  Hradci Královépartnerským pracovištěm projektu IMPACT.  Tematické okruhy konference byly:

  • testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře
  • zkušenosti s implementací standardizace testování
  • odborný jazyk a jeho testování  (srovnání s testováním obecného jazyka)
  • testování jako součást kurikula

 

Program konference
Abstrakty příspěvků konference
Fotogalerie

Kontaktní osoba
PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
přednosta Ústavu jazyků
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové