Klíčová aktivita 5

Podpora jazykových soft-skills dovedností u akademických pracovníků s důrazem na vytváření podmínek pro internacionalizaci vysokých škol v ČR a rozvoj odborné výuky v cizích jazycích.


Kontaktní osoby:

Libor Štěpánek koordinátor klíčové aktivity 549 49 5356 lstep@fss.muni.cz
Magda Nezvalová asistentka koordinátora 549 49 5518 magda.nezvalova@mail.muni.cz
Štefan Kosztolányi asistent koordinátora 549 49 5949 kosztolanyi@mail.muni.cz

Souhrnný popis aktivity:

Internacionalizace vysokých škol v ČR s sebou nese masivní rozšiřování programů vyučovaných v cizích jazycích, především v jazyce anglickém. K zajištění špičkové kvality takových programů je třeba nejen neoddiskutovatelně vysoká odbornost vyučujících, ale také jejich jazykové dovednosti.

V současné době ale tito vyučující nemají k dispozici dostatečnou podporu, aby své dovednosti v akademickém a odborném cizím jazyce kontinuálně rozvíjeli v návaznosti na potřeby výuky a akademického života. Jazyková podpora neexistuje, anebo se omezuje na obecný jazyk.

Proto budou v rámci aktivity vytvořeny dlouhodobě chybějící nástroje metodické podpory akademických jazykových soft-skills dovedností, usnadňující akademickým pracovníkům, odborníkům-nejazykářům jejich komunikaci v mezinárodním odborném kontextu, ale především jejich výuku v anglickém jazyce.

Cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci, zejména vyučující odborných témat v cizím jazyce na vysokých školách v celé ČR. Zapojí se pracovníci partnerů projektu a další cílová skupina bude získávána cíleným oslovováním center, kateder a ústavů zaměřených na výuku odborného a akademického jazyka a také prostřednictvím asociace vyučujících odborného jazyka CASAJC a jeho informátorů.

Systém nástrojů podpory soft-skills v anglickém jazyce v sobě zahrnuje:

– vytvoření a pilotování série seminářů cílených na metodické posílení základních soft-skills kompetencí

– letní školu soft-skills kompetencí posilujících metodickou práci „nejazykářů“ v cizím odborném a akademickém jazyce

– bilingvní on-line kurz metodické podpory soft-skills kompetencí v cizím jazyce

– posilování kompetencí lektorů soft-skills prostřednictvím účasti na zahraničních konferencích

 

Semináře KA5