Klíčová aktivita 4

Standardizace hodnocení jazykových dovedností studentů v oblasti odborného a akademického cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a tvorba nástrojů pro efektivní implementaci standardů.


Kontaktní osoby
:

Blanka Pojslová koordinátorka klíčové aktivity 549 49 6651 pojslova@econ.muni.cz

Souhrnný popis aktivity:

Předmětem aktivity je vytvoření nástrojů pro srovnávání a hodnocení jazykových dovedností studentů v oblasti odborného a akademického cizího jazyka pro jejich lepší srovnatelnost v rámci studia (mezi fakultami a VŠ) i pro zajištění potřebné výstupní úrovně pro praxi definované dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Aktivita reaguje na roztříštěnost testovacích metod jazykových kompetencí v rámci terciárního vzdělávání a také na často se objevující pochyby, zda jsou vždy testovány kompetence deklarovaných úrovní dle SERR. Cílem aktivity je posílit kompatibilitu testovacích metod, a to jak v rámci jednotlivých vysokých škol, tak i mezi nimi navzájem, a vytvořit praktické nástroje, které přispějí k tomu, že budou testovány kompetence deklarované jazykové úrovně.

Klíčovými ve standardizaci procesu testování a tvorby nástrojů budou pracoviště Centra jazykového vzdělávání na jednotlivých fakultách Masarykovy univerzity, kde proběhne největší část metodické práce i práce na samotné standardizaci. Inovace testovacích metod pak budou paralelně a ve vzájemné spolupráci probíhat i na Technické univerzitě v Liberci a Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Synergie standardizace bude ještě posílena společnými metodickými semináři.

Činnosti v rámci aktivity budou probíhat ve třech vzájemně provázaných oblastech, které dohromady vytvoří komplexní základ hodnocení rozsahu a kvality jazykových znalostí studentů VŠ, včetně zajištění odpovídající podpory učitelům cizích jazyků:

– implementace procesu testování

– interaktivní SERR, Aspekty a databáze textů

– metodická školení v oblasti standardizace testování a odborná konference pro sdílení know-how a dobré praxe

Semináře KA4

Materiály k seminářům