studentská konference Cyanobacteria au revoir?, jaro 2014

Konference pořádaná studenty kurzu Výběrová angličtina pro přírodovědce II, Brno, 16. 5. 2014