seminář Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu

15.2.2013, Brno-Hotel Continental, lektorka: Eva Složilová