seminář Koherence a koheze v mluveném a písemném projevu

Lektorka: Eva Složilová, 1. 11. 2013, Liberec