seminář Jak na gramatiku a slovní zásobu?

Lektorka Kateřina Vodičková, 11. září 2014, Brno