seminář Jak na čtení?

Lektorka Marie Doskočilová, 5. 6. 2014, Brno