konference LF UK v Hradci Králové

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře pro jazykovou výuku typu LSP (Language for Specific Purposes)

23. 6. 2014 v Hradci Králové

Ústav jazyků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v  Hradci Králové uspořádal v rámci projektu IMPACT konferenci Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v České republice.

Místo konání: Výukové centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, v areálu Fakultní nemocnice