Články v kategorii "KA3"

A corpus day for researchers

Seminář pro akademické pracovníky zaměřený na rozvoj schopností editovat svoje texty s pomocí vyhledávače v jazykových korpusech.

Corpora in language teaching

Seminář pro vyučující jazyků zaměřený na rozvoj schopností vyučujících revidovat texty s pomocí vyhledávače v jazykových korpusech.