Články v kategorii "Eva Složilová"

Tvorba testových položek, moderace

Na semináři v Brně a Liberci seznámila Lektorka Eva Složilová účastníky s dvěma klíčovými fázemi vývoje jazykového testu (typ čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, gramaticko-lexikální test). Jde o samotnou tvorbu testových položek a jejich následnou moderaci. Na konkrétních příkladech byly demonstrovány charakteristické znaky různých testovacích technik a ukázána tvorba adekvátních testových položek. Účastníci dostali možnost kriticky posuzovat práci svých kolegů […]

Tvorba testových položek, moderace

Na semináři v Brně se účastníci seznámili s dvěma klíčovými fázemi vývoje jazykového testu (typ čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, gramaticko-lexikální test). Jde o samotnou tvorbu testových položek a jejich následnou moderaci. Na konkrétních příkladech byly demonstrovány charakteristické znaky různých testovacích technik a ukázána tvorba adekvátních testových položek. Účastníci dostali možnost kriticky posuzovat práci svých kolegů a navrhovat alternativní řešení. […]

Obeznámení se SERR – čtení, poslech

Lektorka Eva Složilová přednesla přednášku věnovanou obeznámení se s deskriptory Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) s důrazem na dovednosti čtení a poslechu. Účastníci měli příležitost se prostřednictvím interaktivních cvičení podrobně seznámit s jednotlivými deskriptory s důrazem na úrovně B1, B2 a C1 a zároveň si vyzkoušet jejich praktickou aplikaci při testování obou výše zmíněných […]

Vývoj jazykového testu, testové specifikace

Cílem semináře věnovaného problematice testování bylo představit proces vývoje jazykového testu ve všech jeho etapách. V jeho první části lektorka Eva Složilová uvedla účastníky do teorie testování a seznámila je se základními milníky, ke kterým budou při vývoji svých výstupních testů postupně směřovat. Druhá část semináře se zaměřila na stěžejní dokument, bez kterého by se žádný […]