Jak na poslech?

Abstrakt  semináře:   

Seminář je zaměřen na praktické aspekty tvorby testových položek pro dovednost poslech. Bude si všímat především těch testovacích technik, které jsou v současné době součástí formátů testových specifikací jednotlivých fakult a jejichž tvorba a vývoj mohou být z různých důvodů obtížné.  Účastníci semináře budou do procesu tvorby takových položek aktivně zapojeni, a to jak v roli jejich autorů, tak také jejich moderátorů.

 

 

Časové rozvržení semináře:

9:00-10:30 Úvod do problematiky
Přestávka
11:00-12:30 Tvorba testových položek
Oběd
13:30-15:00 Moderace testových položek

 

Lektorka: Mgr. Martina Hulešová, M.A.

Martina vystudovala španělský jazyk na FF Univerzity Karlovy, jako stipendistka pobývala na Universidad de Zaragoza ve Španělsku. Absolvovala vzdělávací kurzy pro učitele cizích jazyků i pro jazykové testery (Madrid, Maynooth, Turku, Haag, Siena, Lancaster apod.). Postgraduálně vystudovala obor Language Testing na Univerzitě v Lancasteru. Od ukončení FF UK v roce 1997 působí jako vyučující španělského jazyka, v letech 2001 až 2011 působila v CERMATu v oblasti vývoje evaluačních nástrojů, metodiky testování a vzdělávání v oblasti testování, nejprve jako předmětová koordinátorka, poté jako metodička cizích jazyků a hlavní metodička.

V současné době kromě výuky španělského jazyka pracuje jako konzultantka pro státní i soukromé organizace zabývajícími se testováním, působí jako školitelka v rámci DVPP např. pro NIDV, AMATE, spolupracuje na projektech dalších institucí (např. NUV). Od roku 2008 je členkou mezinárodní organizace EALTA, od roku 2011 je členkou AMATE. Působí jako autorka výukových materiálů (např. Klett, Akcent Třebíč) a jako konzultantka a lektorka pro tato témata: vývoj testu (specifikace testu, vývoj a moderace testových položek, hodnocení a analýza výsledků); práce se s SERRJ; proces stanovení standardů (standard setting a benchmarking); posouzení validity evaluačních nástrojů; školení autorů testových úloh.

 

Místo konání:  Otevřená zahrada, Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, konferenční sál