Jak na gramatiku a slovní zásobu?

Abstrakt  semináře:

Seminář je zaměřen na praktické aspekty tvorby testových položek pro testování gramatiky a slovní zásoby. Bude si všímat především těch testovacích technik, které jsou v současné době součástí formátů testových specifikací jednotlivých fakult a jejichž tvorba a vývoj mohou být z různých důvodů obtížné.  Účastníci semináře budou do procesu tvorby takových položek aktivně zapojeni, a to jak v roli jejich autorů, tak také jejich moderátorů.

 

Časové rozvržení semináře:

9:00-10:30 Úvod do problematiky
Přestávka
11:00-12:30 Tvorba testových položek
Oběd
13:30-15:00 Moderace testových položek

 

Lektorka: Mgr. Kateřina Vodičková, M.A., PhD.

Kateřina vystudovala českou a anglickou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také v roce 2011 obhájila doktorskou práci v oboru český jazyk. V roce 2012 dokončila magisterské studium oboru jazykové testování na Univerzitě v Lancasteru ve Velké Británii. Od roku 2002 působí na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, od roku 2007 je členkou Výzkumného a testovacího centra tamtéž. Vyučuje češtinu pro cizince, působí v oboru čeština jako cizí jazyk a v současné době se věnuje především jazykovému testování.

 

Místo konání: Otevřená zahrada, Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00  Brno, konferenční sál

 

Kontaktní osoba: Blanka Pojslová (Blanka.Pojslova@econ.muni.cz)

Fotogalerie